top of page

Etik Ilkelerim / Mesleki Sınırlarım

Sistemik çalışma dikkate alınmayan bır cok faktörleri göz önünde bulundurarak, sorunlara çözümler yaratır. Ben çözüm ve yetenek odaklı aynı zamanda bütün  taraflara eşit davranarak,  profesyonel saklama yeminli olarak  çalışıyorum.

 

Sorunlarınız benim çalışma alanımın dışında ise, sizi uygun olan uzmanlara yönlendiriyorum.

Ayrıca ilk  görüşmede veya danışma sürecinde ilaç tedavisi gerektiren  psikiyatrik bir hastalık ortaya çıkarsa, sizi bu alanda çalışan uzmanlara yönlendiriyorum.

 

Danışmanın yanında, karışık sistemin daha iyi anlaşılabilmesine için soruna çözüm bulmada çok faydalı olan yaratıcı uygulamalar yapıyorum.  

 

bottom of page