top of page

Çift Danışmanlığı

Çiftler, çift danışmanlığında ilk olarak  amaçlarının ne olduğunu  tesbit ederler. Danışma sürecinde hem kendi algılarını, arzularını, iletişim biçimlerini, psikolojik sınırlarını tanırlar, hem de kendilerini karşısındaki bireyin yerine koyarak, onun bakış açısını, duygularını, beklentilerini ve arzularını öğrenirler.

 

Çift danışmanlığının ilkesi, suçlama yapmadan zarar verici davranışlara, karşısındaki kişiyi incitmeden, olumlu bir çözüm bulmaktır.

 

 

Bana şu konularda başvurabilirsiniz

 

 • Ilişkinizdeki sorunlarınıza yapıcı bir çözüm arıyorsanız

 • Iletişim kurma sorununuzu çözerek, hem kendinizi daha iyi ifade etmek hem de daha iyi anlaşılmak istiyorsanız

 • İlişkinize güven kazanıp, geleceğe daha olumlu bakmak istiyorsanız

 • Kıskançlık sorunuyla baş etmek istiyorsanız

 • İlişkinizde, bağlılık ve bağımsızlık arasında denge kurmak istiyorsanız

 • Cinsel sorunlarınızı anlayıp, çözmek istiyorsanız

 • Üçüncü şahısların ilişkinize karışmasını engellemek istiyorsanız

 • İlişkinizde bağımlılıkla ilgili ( Alkol, kumar,medya v.b.) sorunlarla baş etmek istiyorsanız

 • Psikosomatik veya kronik hastalıklar ilişkinize olumsuz yansıyorsa

 • Travma yaşadıysanız

 • İlişkinizi sürdürmek veya bitirmek arasında bocalıyorsanız

 • Evlenme veya ilişki kurmakta kararsızlık yaşıyorsanız

 • Ayrılma veya boşanma durumlarında çocuklarınızla konuşmak ve gelecek ilişkilerinizi düzenlemek istiyorsanız.

 

bottom of page